Vid avbokning dras en avbokningsavgift om 500 kronor.

Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstarten återbetalas 50% av kursavgiften. Om vi har kö och har någon som kan ta din plats behöver du bara betala avbokningsavgiften.

Du kan alltid överlåta din hela din kurs till någon annan. Kontakta då info@leran.se.

Vid inställd kurs återbetalas hela beloppet och du erbjuds en ny plats.